SPRING 2017

Đọc ngay

SPRING 2017

29/09/2017 Thương hiệu: Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger đã tổ chức sản xuất và thiết kế mẫu ngoài Tuần lễ thời trang New York, và đây là dự án mới nhất của ông xuất hiện khoảng sáu tháng sau nỗ lực hợp tác của thương hiệu với Gigi Hadid tại South Street Seaport ở Manhattan.